Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Αναμένεται ανακοίνωση
Διάρκεια: 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες)
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Ωράριο: 1η ημέρα: Από τις 15.30 έως 20.00 & 2η ημέρα: Από τις 09.30 έως 13.30
Εισηγήτρια: κα Βάρδα Παρασκευή
Κόστος Συμμετοχής: 200,00€ ανά συμμετέχοντα
Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής: Συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ, στο info@eiqsh.eu 
Εκπτωτική πολιτική: Παρακαλώ πατήστε εδώ.
Τρόπος Διεξαγωγής: Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, πραγματοποιεί Διήμερο Σεμινάριο για τους Επαγγελματίες Υγείας – Εκπαίδευση στα Ειδικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Φροντίδας της νόσου Covid-19.

Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας, διεθνώς, λόγω της πανδημίας COVID-19 μπορεί να είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που αυτά διασφαλίζουν την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας. Ο περιορισμός της μετάδοσης του νέου κορωναϊού  και η ασφάλεια των ασθενών προϋποθέτουν, πρωτίστως, υγιείς, ασφαλείς, και σωστά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας  αναφορικά με τις νέες διαδικασίες και τα διεθνή πρωτόκολλα που υπαγορεύουν οι αρμόδιες αρχές και οι Διεθνείς Οργανισμοί.

Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος

Η εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αναφορικά με την πρόληψη της μετάδοσης- διασποράς του ιού SARS-CoV2 και τη διαχείριση κρούσματος (επιβεβαιωμένου & πιθανού) COVID-19.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επαγγελματίες Υγείας σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
  • Λοιπό Προσωπικό (πχ. Υπηρεσίες διοίκησης, καθαρισμού)

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί

  • Εκπαίδευση μόνιμου προσωπικού & διοίκησης όποτε κρίνεται απαραίτητο
  • Εκπαίδευση νέου προσωπικού/ φοιτητών/ ειδικευμένων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eiqsh.eu