Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, δύναται να παράσχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως παρουσιάζονται στις παρακάτω θεματικές: