Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ασφαλούς Αναισθησίας και Καταστολής, 2018 (Πηγή: Κ.Ε.Σ.Υ.)