Οι επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες συνιστούν παράμετρο διακινδύνευσης της ασφάλειας του ασθενούς λόγω της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών ή ανεπιθύμητων συμβάντων. Το σεμινάριο βοηθά τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας να προσδιορίσουν με ακρίβεια τους κινδύνους και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά διεθνή πρωτόκολλα και αρχές ασφάλειας των ασθενών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των βλαβών που σχετίζονται με επεμβατικές διαδικασίες. Απευθύνεται σε νοσηλευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.