Διάρκεια: 4 εκπαιδευτικές ώρες (Από τις 17.00 έως 21.00)

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Εισηγητές: κα Τσάνα Μαριάνα

Τρόπος Διεξαγωγής: Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, πραγματοποιεί μονοήμερο σεμινάριο για τις «Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής: Διεθνή Πρότυπα και Καλές Πρακτικές, για τους Επαγγελματίες Υγείας». Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της υγείας, η εξέλιξη των επιστημών και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων έχουν εισάγει με καθοριστικό τρόπο τα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες ψηφιακής υγείας. Στην περίοδο της πανδημίας έχει παρατηρεί μια θεαματική αύξηση της χρήσης των απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας με τη χρήση συστημάτων τηλεϊατρικής.

Πιο συγκεκριμένα, η τηλεϊατρική χρησιμοποιεί τις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες πληροφορικής με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής, παρακολούθησης και εν γένει φροντίδας υγείας από απόσταση. Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, δεδομένων των επιδημιολογικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια αποτελεί ταυτόχρονα μείζονα παράγοντα, πλέον, προσβασιμότητας του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας. Είμαστε, όμως, έτοιμοι ως επαγγελματίες υγείας να εφαρμόσουμε τα συστήματα και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τους ενδεδειγμένους δεοντολογικούς κανόνες με τρόπο ώστε να εγγυώμαστε την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε την επιστημονική μας παρέμβαση μέσω των συστημάτων τηλε-διάγνωσης και τηλε-συμβουλευτικής?

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει τις απαιτούμενες εισαγωγικές γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τους κανόνες που τις διέπουν καθώς και τη δεοντολογία και το τρόπο διασφάλισης των εμπλεκομένων. Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής (Διάρκεια: 0,5 ώρα)

 • Πλατφόρμες ιατρικής (ψηφιακής) αλληλεπίδρασης
 • Υποδομές και συστήματα τηλεϊατρικής
 • Υποστηριζόμενη Διαβίωση (Ambient Assisted Living)-Τηλεθεραπεία- Τηλε-παρακολούθηση
 • Ηλεκτρονικό Αρχείο Υγείας (EHR)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και Big Data
 • Συνεργασία στη Διασυνοριακή περίθαλψη

Ενότητα 2: Ευρωπαϊκός Κώδικας Εφαρμογής για τις υπηρεσίες Τηλε-υγείας – τηλεϊατρικής (Διάρκεια: 1 ώρα)

 • Σκοπός του Κώδικα
 • Περιεχόμενο και δομή
 • Κώδικας Δεοντολογίας για τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας

Ενότητα 3: Διεθνή Πρότυπα για Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Τηλεϊατρικής (Διάρκεια: 1,5 ώρες)

 • Διεθνή Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ιατρικές πράξεις τηλεπαρακολούθησης
 • Οφέλη και κίνδυνοι των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω τηλε-συμβουλευτικής
 • Θέματα αστικής ευθύνης, ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας πληροφοριών
 • Ρόλοι και υπευθυνότητες
 • Ειδικές ροές εργασίας και τυποποιημένες διαδικασίες στην Τηλεϊατρική

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες του Τομέα Υγείας
 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών πεδίων
 • Επαγγελματίες με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

 

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eiqsh.eu