Λοιπά

To Πρώτο Πρακτικό Σεμινάριο Διαγνωστικού Μυοσκελετικού Υπερήχου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη SonoSkills!