Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian ολοκλήρωσε με επιτυχία την συγκεκριμένη ευρεία, πολυκεντρική διαδικτυακή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε τις πρώτες 10 ημέρες του Δεκεμβρίου 2020, σε Ελλάδα και Κύπρο για την αξιολόγηση της πρόθεσης των επαγγελματιών υγείας να εμβολιαστούν κατά της λοίμωξης COVID-19 αλλά και της κρίσης τους αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο χώρας. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.238 επαγγελματίες υγείας (1.220 ήτοι 54.5% από την Κύπρο και 1.118 από την Ελλάδα). Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν οι φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής λόγω της περιορισμένου δείγματος.

Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσης μέσω Google Forms.

Το συνολικό ποσοστό των επαγγελματιών υγείας που δήλωσαν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν ήταν 48,3% (64,4% στην Ελλάδα και 34,9% στην Κύπρο). Οι κυριότεροι λόγοι της μη πρόθεσης εμβολιασμού φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Λόγοι άρνησης εμβολιασμού

Ελλάδα

Κύπρος

 

p-value

N=362

N=794

Δεν πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικό 

47,5%

64,2%

<0,001

Δεν πιστεύω ότι είναι ασφαλές

81,8%

84,6%

0,221

Η νόσος COVID-19 δεν είναι τόσο επικίνδυνη

23,5%

48,1%

<0,001

Δεν έχω αρκετές πληροφορίες για το εμβόλιο

91,7%

91,4%

0,875

Πιστεύω ότι δε διατρέχω αυξημένο κίνδυνο να μολυνθώ 

26,8%

33,8%

0,018

Πιστεύω ότι όσοι εμβολιαστούν θα εμφανίσουν παρενέργειες στο μέλλον 

81,8%

84,4%

0,266

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την πρόθεση εμβολιασμού είναι:

  1. να είσαι γιατρός
  2. να είσαι νοσηλευτικό προσωπικό
  3. να είσαι λοιπό επιστημονικό προσωπικό
  4. να εργάζεσαι στην Ελλάδα
  5. να έχεις μεγαλύτερη ηλικία
  6. να θεωρείς ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης πρέπει να είναι υποχρεωτικός στους επαγγελματίες υγείας
  7. να αξιολογείς υψηλότερα τη συνολική διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα και από τα δημόσια νοσοκομεία.

Αναφορικά με την αξιολόγηση από τους επαγγελματίες υγείας της διαχείρισης της πανδημίας σε επίπεδο χώρας, ήταν μόλις 5,5/10 για την Ελλάδα και 5/10 για την Κύπρο. Η χαμηλότερη αξιολόγηση αφορούσε στη διαχείριση της πανδημίας από τα ΜΜΕ (4/10 για την Ελλάδα και για την Κύπρο). Η αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Υγείας ήταν 5,2/10 για την Ελλάδα και 4,6/10 για την Κύπρο, ενώ η αποτελεσματικότητα του lockdown κρίθηκε 5,5/10 για την Ελλάδα και 5.7/10 για την Κύπρο.

Στην εκστρατεία του εμβολιασμού θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η στάση των επαγγελματιών υγείας όχι μόνο ως ληπτών του εμβολίου αλλά και ως ομάδας που επηρεάζει σημαντικά την εν γένει στάση της κοινωνίας και άρα την ευρεία αποδοχή του εμβολιασμού. Σημαντικό συμπέρασμα από τα στοιχεία της έρευνας αποτελεί το γεγονός πως τα ΜΜΕ δεν μπορούν να θεωρηθούν ως το ενδεδειγμένο μέσο για τη βελτίωση της πρόθεσης εμβολιασμού καθώς είναι πολύ χαμηλή η αξιολόγησή τους σε σχέση με τον τρόπο που χειρίστηκαν την πανδημία. Αυτό που προκρίνουν, επίσης, ως μείζον οι επαγγελματίες υγείας είναι να χρηματοδοτηθεί η πρόσβασή τους σε διεθνείς βάσεις δεδομένων για να έχουν πληρέστερη και εκτενέστερη ενημέρωση για τον εμβολιασμό και τους παράγοντες που σχετίζονται με την αποδοχή του.