Εκπτωτική Πολιτική του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας

Στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με δεδομένο τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας από την πανδημία του Covid-19, το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση της εκπτωτικής πολιτικής και πλέον εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος.

 

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση

Ομάδα Α: Έκπτωση 20%

1. Ενεργά μέλη του Ινστιτούτου

2. Άνεργοι

3. Επαγγελματίες όπου έχουν, αποδεδειγμένα, πληγεί από την πανδημία του Covid -19 (για όσο διάστημα παραμένει η πανδημία)

 

Ομάδα Β: Έκπτωση 50%

1. Φοιτητές Επιστημών Υγείας

2. ΑμεΑ

 

Εταιρική Εκπτωτική Πολιτική

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian ιδρύθηκε με σκοπό να κινητοποιήσει, να αποτελέσει μηχανισμό μεταρρύθμισης των υπηρεσιών, να μεταδώσει γνώση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου της Υγείας. Για αυτό το λόγο ακολουθεί ειδική εκπτωτική πολιτική για τις εταιρείες-οργανισμούς του τομέα της Υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα: Σε περίπτωση συμμετοχής τριών και παραπάνω ατόμων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση ή φορέα, σε οιανδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται έκπτωση της τάξεως του 15% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας customized προγραμμάτων και προσαρμογής των διδάκτρων σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα.

 

Σημαντική Σημείωση: Οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες καθώς και οι διάφορες προσφορές που ανακοινώνονται από το Ινστιτούτο, δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

 

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η σχετική έκπτωση, θα πρέπει:

Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είτε ηλεκτρονικά στο info@eiqsh.eu είτε δια ζώσης, στα γραφεία του Ινστιτούτου, και να έχει γίνει αποδεκτή από την Εκτελεστική Ομάδα του Ινστιτούτου

Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου (1599/1986)στην οποία να αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α ή Β). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποκαθιστά την αποστολή των  δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, ωστόσο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες εφόσον ζητηθούν από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα του Ινστιτούτου στο τηλέφωνο 2107474220.

Nέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2024!