Ένα καινοτόμο, διαδραστικό και εύχρηστο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την παροχή σεμιναρίων μέσω μιας ισχυρής, ασφαλούς και αξιόπιστης διαδικτυακής πλατφόρμας.