Διαδικασία Εγγραφής

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) μπορεί να γίνει μέλος του Ινστιτούτου Avedis Donadebian. Εφόσον αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στα 50,00€ για φυσικά πρόσωπα και 150,00€ για νομικά πρόσωπα. Έπειτα, γίνεται επίσημο μέλος του Ινστιτούτου και απολαμβάνει τα συγκεκριμένα προνόμια. 

Οφέλη Μελών

Τα επίσημα μέλη του Ινστιτούτου απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια:

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος του Ινστιτούτου παραλαμβάνει την κάρτα ταυτοποίησης εγκεκριμένου μέλους EIQSH
 • Εισαγωγή στο μητρώο μελών του Ινστιτούτου
 • Πρόσβαση στη βάση επαφών του δικτύου συνεργατών του Ινστιτούτου
 • Συνεργασία ως επιστημονικός συνεργάτης/εισηγητής
 • Ειδική έκπτωση σε επιλεγμένα εγχειρίδια – επιστημονικά συγγράμματα
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου
 • Αποθετήριο εργασιών-παρουσιάσεων-άρθρων
 • Σημαντική έκπτωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning-webinar & δια ζώσης)
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις / ενημερωτικές ημερίδες του Ινστιτούτου
 • Δικαίωμα χρήσης ειδικής σφραγίδας ως ενεργό μέλος, επαγγελματική κάρτα
 • Λοιπά οφέλη και πλεονεκτήματα

Αίτηση

Για να γίνετε μέλος, παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.  

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η συνένωση δυνάμεων των πλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών και φορέων του χώρου της υγείας που είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό πλαίσιο.

Κατσάπη Αγγελική
Εκτελεστική Γραμματέας

Εκτελεστική Γραμματέας
Prev
Next