Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το τελευταίο τετράμηνο του 2022.

Η βέλτιστη καθολική υγειονομική φροντίδα προϋποθέτει οργανωτικές δομές, σύγχρονη επιστημονική γνώση, υιοθέτηση καλών πρακτικών και, πρωτίστως, επαγγελματίες υγείας με αντίστοιχη εξειδίκευση και προηγμένες δεξιότητες. Συνεπώς, η ασφάλεια των ασθενών και τα βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία, αλλαγή κουλτούρας, ενσωμάτωση συστηματικών προσεγγίσεων φροντίδας στο σύστημα υγείας και συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Επαγγελματιών Υγείας, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναπτύσσει διαρκώς εξειδικευμένα σεμινάρια/ εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου για τη μεταφορά της παγκόσμιας εμπειρίας και σύγχρονης γνώσης για τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υγείας. Το υλικό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Curriculum του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και βασίζεται σε Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και σε διεθνή πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες «Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία» και «Ασφαλής Διαχείριση Φαρμακευτικής Αγωγής του Ασθενούς» είναι και πάλι διαθέσιμες και μοριοδοτούνται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας – Ε.Ν.Ε*, παράλληλα προσφέρουμε 3 νέες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Ασφάλεια Ασθενών Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων στην Υγεία- Καταγραφή και διαχείριση συμβάντων
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Επαγγελματιών Υγείας
  • Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής: Διεθνή Πρότυπα και Καλές Πρακτικές, για τους Επαγγελματίες Υγείας

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εδώ.

 

*Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας – Ε.Ν.Ε., σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρουμε έκπτωση 30% στα εγγεγραμένα μέλη της Ε.Ν.Ε..