Το Ινστιτούτο προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια σε ομάδες επαγγελματιών υγείας σε διάφορες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο συνεργασίας με Επιστημονικές Ενώσεις (Ιατρικές- Νοσηλευτικές Ενώσεις, άλλοι Οργανισμοί).

Το υλικό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων βασίζεται σε Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και σε διεθνή πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.

Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να δομηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου παρόχου υγείας (νοσοκομείο, κλινική, μονάδες εξωνοσοκομειακής φροντίδας, διαγνωστικά εργαστήρια κ.λπ.) από πλευράς περιεχομένου, διάρκειας και συμμετεχόντων (tailormade programs).