Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευρω-μεσογειακού Ινστιτούτου “Avedis Donabedian” στο hr@eiqsh.eu

Με την αποστολή του βιογραφικού, σας παρακαλούμε να δηλώσετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διατηρηθεί από εμάς, για πιθανή μελλοντική πρόσληψή σας, τo οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 έτος.

Σε περίπτωση μη δήλωσης εκ μέρους σας του επιθυμητού χρόνου διατήρησης του βιογραφικού σας, σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί μετά την πάροδο του 1 έτους από την αποστολή του.

Τέλος, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε εγγράφως την ανωτέρω δήλωσή σας, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του βιογραφικού σας. Το βιογραφικό σας σημείωμα δεν θα διαβιβασθεί σε τρίτους.