Εργαλεία Νοσηλευτικής Αξιολόγησης Ασθενών- Τεκμηρίωση νοσηλευτικής φροντίδας και νομική ευθύνη των νοσηλευτών

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022