Εργαλεία Νοσηλευτικής Αξιολόγησης Ασθενών- Τεκμηρίωση νοσηλευτικής φροντίδας και νομική ευθύνη των νοσηλευτών

Aσφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς