Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Διαχείριση Κρίσεων & Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας

Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • This εκδήλωση has passed.

Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Διαχείριση Κρίσεων & Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας

8 Σεπτεμβρίου 2020 @ 17:00 - 21:00

| 80€

Διάρκεια: 1 ημέρα- 4 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό – Εισαγωγικό

 

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Κατανόηση βασικών εννοιών στην Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας
 • Περιγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Περιγραφή και ανάλυση υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών στην διαχείριση κρίσεων τομέα υγείας
 • Περιγραφή και ανάλυση του ρόλου των Διεθνών Οργανισμών και των Θεσμοθετημένων Οργάνων στην διαχείριση οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος
 • Προσδιορισμός προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαδικασιών ανταπόκρισης εκτάκτων αναγκών τομέα υγείας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Στελέχη Υπουργείου Υγείας και λοιπών Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Υγείας
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία
 • Επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε Υπηρεσίες Υγείας

Nέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2024!