Διάρκεια: 2 ημέρες – 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

 

Διαδικασίες Συμμόρφωσης- Ο ρόλος του Data Protection Officer (DPO) – Προστασία προσωπικών δεδομένων ανά στάδιο εξυπηρέτησης του ασθενή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό

 

Μέσω ενός προγράμματος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 679/2016 (GDPR), ένας οργανισμός οφείλει να αναπτύξει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, για να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των προσώπων (υποκειμένων) για τα οποία τηρούνται στοιχεία και τις υποχρεώσεις του ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας το ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων που συνδέονται με την ατομική κατάσταση της υγείας των ασθενών, καθίσταται ακόμη περισσότερο σύνθετο. Οι διαστάσεις παροχής των υπηρεσιών υγείας με την ανάγκη εμπλοκής πολυάριθμου προσωπικού (από επαγγελματίες υγείας έως διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), αλλά και οι απαιτήσεις μεταφοράς πληροφορίας από τον ιατρικό φάκελο σε τρίτα μέρη,- όπως ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί οργανισμοί, εταιρείες διαχείρισης δαπανών περίθαλψης, διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακεία κ.ο.κ.-, καθιστούν την εγκατάσταση προστατευτικών μηχανισμών των δεδομένων, εξαιρετικά κρίσιμη και περίπλοκη διεργασία.

Συμμόρφωση ενός παρόχου υγείας στον Κανονισμό σημαίνει προάσπιση της αστικής του ευθύνης αλλά, ταυτόχρονα, εγγύηση διασφάλισης της πληροφορίας των ασθενών τους κατά τη χρήση και τη διακίνηση των δεδομένων τους.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πρακτική πλευρά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συμμόρφωσης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ για έναν φορέα υγείας, από τα πρώτα στάδια προετοιμασίας και την επιλογή της ανάθεσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό σύμβουλο, έως την τελική φάση της συμμόρφωσης, με την παράδοση και των τελευταίων παραδοτέων αρχείων και την υποχρέωση για μόνιμη / διαρκή συμμόρφωση.

Μέσα από μια βιωματική εκπαίδευση με πραγματικά παραδείγματα από τον κλάδο υγείας, προσεγγίζονται μεθοδικά όλες οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της κείμενης Νομοθεσίας σχετικά με τους πελάτες / ασθενείς μονάδων υγείας, τόσο Κλινικών / Νοσοκομείων, όσο και Διαγνωστικών Εργαστηρίων.

Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου, πατήστε εδώ.

Στόχοι Εκπαίδευσης

  • Κατανόηση των βασικών αρχών, όρων και απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού 679/2016 με έμφαση στον Κλάδο Υγείας
  • Εμβάθυνση στα διαφορετικά στάδια εξυπηρέτησης του ασθενή από την σκοπιά της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων
  • Ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών υγείας- κρίσιμα σημεία συμμόρφωσης
  • Στάδια ανάπτυξης προγράμματος συμμόρφωσης GDPR σε έναν πάροχο υπηρεσιών υγείας
  • Εμβάθυνση στις γενικότερες απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσει μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας προκειμένου να συμμορφωθεί ουσιαστικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
  • Ανάλυση του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) με αναφορά στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες στην πράξη.

 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Διευθυντές ή στελέχη μονάδων υγείας (ή μονάδων από άλλους κλάδους)
  • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας σε μονάδες υγείας (ή μονάδων από άλλους κλάδους)
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων