Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Health at a Glance: Europe 2018, STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE (Πηγή: OECD)

Health at a glance 2021 (Πηγή: OECD)

Patient & Public Involvement Policy, 2013 (Πηγή: The National Institute for Health and Care Excellence )

What are proms and prems (Πηγή: NSW Agency For Clinical Innovation Overview)