Διάρκεια: 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες) 16.30 – 20.30
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Κόστος: 280,00€ ανά συμμετέχοντα
Δήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή: Παρακαλώ, συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου στο info@eiqsh.eu 
Εκπτωτική πολιτική: Παρακαλώ πατήστε εδώ. Στα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε. παρέχεται έκπτωση 30% για την εγγραφή τους, με τη χρήση της ταυτότητας μέλους
Τρόπος Διεξαγωγής: Online

Η 17η Σεπτεμβρίου θεσπίστηκε το 2019 ως η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών από την Παγκόσμια Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο βάρος της βλάβης που σχετίζεται με τα φάρμακα, όρισε ως θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2022 την «Ασφάλεια Διαχείρισης και Χορήγησης Φαρμάκων (Medication Safety)». 

Σύμφωνα με την 3η Παγκόσμια πρόκληση για την Ασφάλεια των Ασθενών: «Φαρμακευτική χορήγηση χωρίς σφάλματα – Medication Without Harm», οι μη ασφαλείς πρακτικές διαχείρισης φαρμάκων και τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή είναι από τις κύριες αιτίες βλαβών, παγκοσμίως, που μπορούν να αποφευχθούν στα συστήματα υγειονομικής φροντίδας.

Ως αρχικές προτεραιότητες  έχουν προσδιοριστεί τρεις βασικοί άξονες της ασφάλειας των φαρμάκων: φάρμακα υψηλού κινδύνου, πολυφαρμακία, και μεταβάσεις στο περιβάλλον φροντίδας (transitions of care). Ο στόχος είναι η μείωση του παγκόσμιου βάρους των βλαβών που μπορούν να αποφευχθούν και σχετίζονται με τα φάρμακα, κατά 50%.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει αντικείμενο τα διεθνή πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή διαχείριση των φαρμάκων. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές των πρωτοκόλλων ασφαλούς χορήγησης φαρμάκων, και τις υπευθυνότητες των επαγγελματιών υγείας. Θα αναφερθούν παραδείγματα ορθής και λανθασμένης πρακτικής, αρχές συντομογραφιών και καταγραφής των ιατρικών οδηγιών καθώς και οι αρχές νοσηλευτικής τεκμηρίωσης για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την παρακολούθηση του ασθενή. Μέρος του σεμιναρίου συνιστούν, οι κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κινδύνου (high alert medication), τα φάρμακα που ομοιάζουν σε ονομασία ή συσκευασία (sound alike look alike), μέτρα που λαμβάνει ο νοσηλευτής και καλές πρακτικές διαχείρισης- αποθήκευσης- χρήσης.

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Θα χορηγηθούν 5 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (C.N.E.), από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.).

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
  • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
  • Φαρμακοποιοί