Βρείτε παρακάτω, με αλφαβητική σειρά, τους Επαγγελματίες Υγείας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευομένων σε θέματα Λειτουργίας Γραφείου Ποιότητας– Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων στην Υγεία 

MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Τ.Ε. Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοικητική Υπάλληλος Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00402022021

Συντονιστής Ποιότητας Αυτ. Τμ. Ελέγχου Ποιότητας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (απο Απρίλιο 2018 έως 15/01/2021),
Εσωτερικός επιθεωρητής ΣΔΠ στο πρότυπο ISO EN 9001: 2015 (απο το 2008 στον κατάλογο εσωτ. επιθ. του ΠΓΝΙ), Auditor / Lead Auditor απο το 2019

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00421122020

Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη της Μ.Ε.Θ στην ιδιωτική κλινική Creta Interclinic S.A.

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00321122020

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ, MSc, PhD, και εργάζομαι στο Αυτοτελές Τμήμα Έλέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00202022021

PGDip (Ed), BBA(c), MSc, MHSA, MSHCM, PhD(c) Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ.

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00102022021

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00101032021

Γενικός Ιατρός, Συντονίστρια 1η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων (6η ΥΠΕ), Επόπτρια ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Ιωαννίνων και συν σταθμού Κακαβιάς

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00221122020

Προϊσταμένη Τμ. Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ. Ν. ΑΘΗΝΑΣ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00502022021

Φυσικός Νοσοκομείου -Ακτινοφυσικός Ιατρικής ΙΔΙΩΤΗΣ, Εξωτερ. Επιθεωρητής ISO 9001,15224,13485 SWISS APPROVAL

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00302022021

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00201032021

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00106012021

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00116022021

Νοσηλευτής ΜΕΘ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Ατομικός Κωδικός Αριθμός: 00602022021