Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. AE.), διοργανώνει, διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Διοικήσεων του Ε.Σ.Υ. (Διοικητών/ Αναπλ. Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων του ΕΣΥ), με τίτλο: «Εισαγωγή στην Κλινική Διακυβέρνηση – Λειτουργία οργάνων Κλινικής Διακυβέρνησης- Αξιολόγηση της Διοικητικής & Κλινικής Αποτελεσματικότητας», εκκινώντας ένα νέο κύκλο επιστημονικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταδιακή ενσωμάτωση σύγχρονων λειτουργικών προτύπων στις υπηρεσίες υγείας, υλοποιώντας, έτσι, τους Στρατηγικούς Στόχους του Υπουργείου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την επιστημονική ευθύνη και υποστήριξη του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, Avedis Donabedian, σε δυο κύκλους. Το πρώτο πρόγραμμα θα λάβει χώρα στις 11-12 Οκτώβρη στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών και, εν συνεχεία, στη Θεσσαλονίκη στις 2-3 Νοεμβρίου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος: κα Κατσάπη Αγγελική.

Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

 

Για να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως τηλε-εκπαίδευση, παρακαλώ πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210 7474220.