Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών, 2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης Επαγγελματιών Υγείας, 2020 (Πηγή: EIQSH)

 

Τεχνικές καταπολέμησης άγχους και πανικού

NHS in Mind 

Notice 5 things (Πηγή: NHS in Mind)

3-4-5 Breathing (Πηγή: NHS in Mind)