Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

 

Performance indicators used to assess the quality of primary dental care, 2007 (από τους: Grisel Zacca González, Niek Klazinga, Guus ten Asbroek, Diana M. Delnoij)

Quality Measurement in Dentistry: A Guidebook, 2012 (Πηγή: Dental Quality Alliance)

Quality Measurement in Dentistry A Guidebook, 2019 (Πηγή: Dental Quality Alliance)

Dental Record Keeping Standards/2019 (Πηγή: UK NHS)