Επαναληπτικό Διαγώνισμα Αξιολόγησης: Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία

Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε το Διαγώνισμα Αξιολόγησης Γνώσεων, ΜΟΝΟ μια φορά, έως τις 28/02/2021 (Χρόνος εξέτασης: 60 λεπτά).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Εάν είστε έτοιμοι, εκκινήστε το διαγώνισμα, πατώντας το κουμπί παρακάτω.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022