Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Healthcare risk assessment made easy, 2007 (Πηγή: NHS)

A risk matrix for risk managers, 2008 (Πηγή: NHS)

Risk Management Strategy,2015 (Πηγή: NHS)

2018 Risk Maps (Πηγή: Aon)

Clinical Risk Assessment Policy, 2015 (Πηγή: NHS)

Safety and Risk Management Interventions in hospitals (Από Michel Dückers, Marjan Faber, Juliette Cruijsberg, Richard Grol, Lisette Schoonhoven and Michel Wensing, Πηγή: Research Gate)

Καταγραφή και ανάλυση Σφαλμάτων και παραβιάσεων Διαδικασιών από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό στη Χειρουργική Αίθουσα, Διδακτορική Διατριβή ΕΚΠΑ, Τμ. Νοσηλευτικής., 2011 (από ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, EKΠΑ)

Strategic toolkit for assessing risks a comprehensive toolkit for all-hazards health emergency risk assessment, 2021 (Πηγή: ΠΟΥ)