Το The Decision Institute είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός επιχειρησιακής εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ολλανδία, ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στο χώρο της Υγείας και υποστηρίζει την υλοποίησή τους μέσα από το διεθνές δίκτυό του. Το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα (online σύγχρονη εκπαίδευση), μεταπτυχιακά, MBA και διδακτορικά προγράμματα, workshops κ.λπ.

Ιστοσελίδα: https://www.thedecisioninstitute.org/ 

Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά  πραγματοποιεί δραστηριότητες αναφορικά με την προαγωγή επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Διοίκησης υπηρεσιών Υγείας και Ιατρικής Τεχνολογίας, τομείς ως εκ τούτου συναφείς με το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ιστοσελίδα: http://labhem.com/ 

Το Εργαστήριο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ» στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να σχεδιάσουν τη σωστή ψηφιακή στρατηγική και τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα προσφέρουν λύσεις στους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Το Εργαστήριο παρέχει εξατομικευμένες στρατηγικές υπηρεσίες μέσω εκτεταμένης έρευνας και κατάρτισης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καταλάβουν ποια ζητήματα πρέπει να επιλυθούν και ποιες ενέργειες πρέπει να αναλάβουν προκειμένου να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ιστοσελίδα: http://ileads.unipi.gr/

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 120 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων.  Διευθυντής του ΙΚΠΙ  διετέλεσε ο κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, από την ίδρυσή του το 1989 μέχρι και τον Μάιο του 2010, οπότε και παραιτήθηκε από μέλος και διευθυντής του ΙΚΠΙ, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου του ΕΟΦ.  Τον κ. Τούντα διαδέχθηκε στη διεύθυνση η κα Χριστίνα Δημητρακάκη, ψυχολόγος έρευνας, ως την επιστροφή του το 2014.  Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δραστηριότητες: η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων,  η διεξαγωγή εφαρμοσμένων προγραμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.λπ.), η ανάληψη και διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λπ.).

Ιστοσελίδα: www.neaygeia.gr 

Το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας (ΙΠΥ) είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική, ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία, η οποία αναπτύσσει και εφαρμόζει καινοτόμα έρευνα, σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας υγείας.

Το ΙΠΥ συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και οργανισμούς ενδιαφερομένων μερών για την έρευνα και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων προσεγγίσεων για βασικές προκλήσεις της πολιτικής υγείας, όπως χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, μεταρρύθμιση της ασφάλισης υγείας, ποιότητα της περίθαλψης, αποτελέσματα θεραπείας και υποστήριξη των ασθενών και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για πολιτικές υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@healthpolicyinstitute.eu

Η Temos International Healthcare Accreditation αποτελεί τον μοναδικό φορέα Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών στον Κόσμο το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΘΕΝΗ (INTERNATIONAL PATIENT) και τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MEDICAL/HEALTH TOURISM). 

Ιστοσελίδα: https://www.temos-worldwide.com/ 

TEMOS HELLAS εκπροσωπεί κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και Κύπρο, το Διεθνή Οργανισμό Temos International παρέχοντας υπηρεσίες διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας, υποστήριξης και εκπαίδευσης στον τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.

Ιστοσελίδα: http://temos-aegean.info/

H Data Knights αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στην Κυπριακή αγορά με εξειδίκευση την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ιστοσελίδα: https://dataknights.eu/

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α) είναι ο επίσημος φορέας της Αθλητικής Θεραπείας, που εκπροσωπεί τoυς Αθλητικούς Θεραπευτές σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Οι Αθλητικοί Θεραπευτές είναι αυτόνομοι επαγγελματίες υγείας που εκπαιδεύονται στον τομέα της Αθλητιατρικής. Η ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση περιλαμβάνει την κλινική αξιολόγηση και εξέταση, διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών τραυματισμών και παθήσεων, καθώς επίσης και τη συνταγογράφηση άσκησης για την υγεία όσο και για την απόδοση.

Ιστοσελίδα: https://www.pastar.org.gr/