Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

DEFINING VALUE IN “VALUEBASED HEALTHCARE”, 2019 (Πηγή: European Commission)

Five Reasons Why Value-Based Healthcare is Beneficial, 2017 (Πηγή: HealthManagement.org)

Value-based health care: the strategy that will solve the NHS?, 2018 (Πηγή: ResearchGate)