Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, μέλος του WHO Global Patient Safety Network (GPSN), είναι πλέον εγγεγραμμένος φορέας στο Charter 2020-2021 Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε συνέχεια της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών, στις 17 Σεπτέμβρη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε μια διεθνή πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στις επιμέρους δράσεις που θέτει σε προτεραιότητα, στο πλαίσιο της προώθησης της Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας.  

Το Ινστιτούτο, ως πρεσβευτής των δράσεων του GPSN, καλεί τους παρόχους Υγείας στην Ελλάδα να εντάξουν στη λειτουργία τους προγράμματα για την επίτευξη των στόχων αυτών, και την ένταξή τους στην πρωτοβουλία WPSD με την εγγραφή τους στον σύνδεσμo που θα βρείτε εδώΗ εκπαίδευση του προσωπικού συνιστά σημαντική εισαγωγική δράση που θα μπορούσε να  αποτελέσει τη βάση ενός τέτοιου προγράμματος. 

Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο προτίθεται να υποστηρίξει τις εν λόγω δράσεις και να συγκεντρώσει τις διάφορες πρωτοβουλίες σε μια ετήσια αναφορά που θα ολοκληρωθεί αρχές Σεπτέμβρη του 2021. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πάρετε μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Ινστιτούτου, παρακαλώ όπως συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ ή ελάτε σε επαφή μαζί μας στέλνοντας το μήνυμά σας εδώ.

Στόχοι  WPSD- World Patient Safety Day 2020-21 

 • WPSD Στόχος 1: Αποτροπή τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα
 • WPSD Στόχος 2: Μείωση του άγχους και της επαγγελματικής κόπωσης των επαγγελματιών υγείας
 • WPSD Στόχος 3: Βελτίωση της χρήσης εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας
 • WPSD Στόχος 4: Mηδενική ανοχή στη βία κατά των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας
 • WPSD Στόχος 5: Αναφορά και ανάλυση σοβαρών περιστατικών ασφάλειας

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο προωθόντας τους στόχους ασφάλειας για τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Ασθενείς στην Ελλάδα, έθεσε σε προτεραιότητα την προώθηση δέσμης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στη θεματολογία του WHO Charter Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety, για την περίοδο 2020-2021. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές και γνώσεις κατά της μετάδοσης covid-19 για επαγγελματίες υγείας
 • Προηγμένα πρωτόκολλα για τη διαχείριση των ασθενών στην πανδημία Covid-19
 • Βασικές αρχές για τη διαμόρφωση κουλτούρας και τον έλεγχο ασφάλειας των ασθενών στο νοσοκομειακό περιβάλλον (καταγραφές και ανάλυση συμβάντων)
 • Πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής για ένα ασφαλές νοσοκομειακό περιβάλλον
 • Κόπωση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας εν μέσω της πανδημικής κρίσης – Εργαλεία διαχείρισης του άγχους για τους επαγγελματίες υγείας.
 • Πρόληψη σφαλμάτων στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής- Ασφαλής διαχείριση φαρμάκων

Για όποια απορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα του Ινστιτούτου είναι στη διάθεσή σας!