Το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των νοσοκομείων υπήρξε διαχρονικά μείζον αντικείμενο συζήτησης για τον ελληνικό χώρο της υγείας. Η παροχή αξιοπρεπούς περίθαλψης για όλους τους πολίτες υπό συνθήκες ασφυκτικής δημοσιονομικής πίεσης είναι μια από τις δυσκολότερες «εξισώσεις» που καλείται να επιλύσει το σύστημα υγείας στη χώρα μας.

H Εκτελεστική Γραμματέας του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, κα Κατσάπη Αγγελική, θα συμμετάσχει στην ημερίδα «Καλές Πρακτικές Αποτελεσματικής Διοίκησης Νοσοκομείων» που θα λάβει χώρα στις 6 Μαρτίου 2020, με ομιλία με θέμα: “Δείκτες Αξιολόγησης και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Υγείας”.

Μάθετε περισσότερα για την Ημερίδα και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας.