Ο Θάνος Παναγιώτου γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αγία Παρασκευή.

Το 2006 αποφοίτησε  πρώτος (Valedictorian) από το Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος- Pierce. Το 2011 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς». Το 2011-12 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον Στρατό Ξηράς.  Το 2012-13 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιατρικό Δίκαιο (LL.M. in Medical Law) στο Queen Mary University of London, απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό High Merit.

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο της αστικής ιατρικής ευθύνης.  Επιπλέον, έχει λάβει υποτροφία Αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρα του για σύγχρονα ζητήματα ιατρικής ευθύνης έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει σχετικές εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίου της Υγείας (European Association of Health Law). Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2014 και ειδικεύεται σε ζητήματα ιατρικού δικαίου. Έχει παραδώσει σεμινάρια σε ιατρικές εταιρείες για ζητήματα ιατρικού δικαίου, δεοντολογίας και βιοηθικής.

Παράλληλα, είναι Adjunct Professor και διδάσκει «Business Law» στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Deree. Έχει, επίσης, διδάξει εθελοντικά Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική στο Δημοτικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής.

Τέλος, στο πλαίσιο της Πράξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», συμμετέχει ως ερευνητής σε project του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα «Σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, στη νομική και οικονομική διαχείριση υποθέσεων αστικής ιατρικής ευθύνης».