Ο Ετήσιος Απολογισμός εργασιών του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας & Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας για το 1ο έτος λειτουργίας του είναι δημοσιευμένος και διαθέσιμoς εδώ.