Στο συγκεκριμένο σεμινάριο παρατίθενται τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης των υλικοτεχνικών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που πρέπει να ακολουθούνται στο νοσοκομειακό περιβάλλον προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους και η ασφάλεια των ασθενών.

Επίσης, εξετάζονται τα πλάνα ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τους διεθνείς κώδικες.

Απευθύνεται σε προσωπικό Τεχνικό-Διοικητικό-Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.