Η αποτελεσματική αποστείρωση των επεμβατικών εργαλείων, οργάνων και υλικών είναι η κρισιμότερη παράμετρος ελέγχου των λοιμώξεων και καθορίζει, μεταξύ άλλων παραμέτρων, και το ασφαλές αποτέλεσμα των χειρουργικών επεμβάσεων και, εν γένει, των επεμβατικών διεργασιών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου εξηγούνται οι μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου του αποτελέσματος της αποστείρωσης και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και τα πρωτόκολλα CDC.

Απευθύνεται σε προσωπικό μονάδων αποστείρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.