Στα σύγχρονα συστήματα υγείας, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις και περιστάσεις διακίνησης πληροφοριών για τους ασθενείς, μεταξύ επαγγελματιών υγείας διαφορετικής εκπαίδευσης, κουλτούρας, εμπειρίας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας 4 ημερών ένας ασθενής μπορεί να έρθει σε επαφή με πάνω από 50 διαφορετικούς εργαζόμενους του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών, των νοσηλευτών, των νοσοκόμων, των τεχνικών, καθαριστών, προσωπικό σίτισης και άλλων. Όταν οι επαγγελματίες υγείας δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά, η ασφάλεια των ασθενών διακυβεύεται για διάφορους λόγους όπως για παράδειγμα η απουσία κρίσιμων πληροφοριών, η λανθασμένη ερμηνεία, ασαφείς οδηγίες μέσω τηλεφώνου και η πλημμελής τεκμηρίωση /καταγραφή της κατάστασης του ασθενή.

Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου, επισημαίνεται η σημασία της αποτελεσματικής και τυποποιημένης επικοινωνίας μαζί με τις πρακτικές συνεργασίας στη διεπιστημονική ομάδα Υγείας προκειμένου για τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.