Στην σημερινή εποχή, η υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι προσεγγίσεις για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας που βασίζονται στην ‘προστιθέμενη αξία’ οργανώνονται και εφαρμόζονται, πλέον, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο κλινικής αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς όσο και σε επίπεδο οικονομικής απόδοσης και αξίας.

Η απόκτηση επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους διευθυντές/διοικητές /managers και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταφέρουν,  ενσωματώσουν και εφαρμώσουν τα μοντέλα και την έννοια του Value-Based Health Care (VBHC) στην πράξη και, επιπλέον, για τη βιώσιμη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών με έναν πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και πολύτιμο τρόπο για τον ασθενή.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ενώνει τις δυνάμεις του με το Decision Institute για τη μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα Value-Based Health Care (VBHC) στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το The Decision Institute είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός επιχειρησιακής εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ολλανδία, ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στο χώρο της Υγείας και υποστηρίζει την υλοποίησή τους μέσα από το διεθνές δίκτυό του. Το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα (online σύγχρονη εκπαίδευση), μεταπτυχιακά, MBA και διδακτορικά προγράμματα, workshops κ.λπ.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας (EIQSH) είναι ένας οργανισμός που παρέχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων σε διάφορους τομείς. Τα μέλη του Ινστιτούτου σεβόμενοι τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης της υγειονομικής περίθαλψης και της καθολικής κάλυψης υγείας προσβλέπουν να γίνουν μοχλοί  διαμόρφωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης μέσω της δημιουργίας διεθνούς δικτύου με στόχο τη βελτίωση της «αξίας» των υπηρεσιών υγείας και τις διαστάσεις της θεραπείας, ασφάλειας, διαχειριστικής απόδοσης σε ατομικό και εθνικό / διεθνές επίπεδο.

Το The Decision Institute προσφέρει, μεταξύ άλλων, μαθήματα κατάρτισης για πιστοποίηση VBHC και τα προγράμματα υλοποιούνται τόσο διαδικτυακά όσο και με συμμετοχή σε τάξη, αρκετές φορές το χρόνο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Decision Institute και οι επιμέρους ενότητές τους ανακοινώνονται τακτικά στο ημερολόγιο του ιστότοπου του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου. Επιπλεόν, το Ινστιτούτο θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με την παροχή πληροφοριών, εγγραφής και καθοδήγησης σχετικά με τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις δραστηριότητες του Decision Institute σε Ελλάδα και Κύπρο.