Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως αντικείμενο τα διεθνή πρωτόκολλα, τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια ασθενών, μεταξύ άλλων, για την ασφαλή διαχείριση φαρμάκων και διαχείρισης κινδύνων. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας ασθενών, σχετικά διεθνή πρωτόκολλα και καλές πρακτικές για τις βασικές περιοχές κινδύνων στο κλινικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Θα αναφερθούν, η χρήση και η αποτελεσματικότητα των εργαλείων νοσηλευτικής αξιολόγησης ασθενών, η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, η διαχείριση της επικοινωνίας για τη μείωση σφαλμάτων κ.λπ. Ακόμα, θα γίνει αναφορά στα συστήματα αναφοράς και διαχείρισης συμβάντων/ σφαλμάτων στη νοσηλευτική διαχείριση ως μέσου διαρκούς μάθησης και βελτίωσης της ποιότητας στη φροντίδα. Οι βασικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Εισαγωγή στην Ποιότητα- Ασφάλεια Ασθενών – Ορισμοί, ονοματολογία και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών
  • Αναγνώριση, καταγραφή, αξιολόγηση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
  • Ο ρόλος των ενδονοσοκομειακών επιτροπών και οργάνων στο Σύστημα Διασφάλισης του Νοσοκομείου και τη Διαπίστευση – Αρχές και Διαδικασίες Λειτουργίας των Επιτροπών
  • Εκπαίδευση, συνεχής κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη προσωπικού
  • Βασικές Αρχές Ασφάλειας στη Φαρμακευτική Χορήγηση
  • Τρόποι Χορήγησης Φαρμάκων
  • Ανεπιθύμητες Ενέργειες/ Παρενέργειες

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Εκπαιδευτικές Ενότητες