Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε οδηγία για την προετοιμασία των νοσοκομείων για την υποδοχή και την ασφαλή φροντίδα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον κορωναϊό COVID-19 [Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients].

Δείτε τον οδηγό εδώ.

Η συγκεκριμένη λίστα μέτρων και ελέγχου έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την ετοιμότητα των νοσοκομείων για τη διαχείριση των κρουσμάτων COVID-19. Τα στοιχεία που περιγράφονται στον κατάλογο ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα νοσοκομεία ως έχουν και μπορεί να απαιτείται προσαρμογή στα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας, του εθνικού συστήματος υγείας, της νομοθεσίας ή ακόμη και της κοινότητας όπου βρίσκεται το νοσοκομείο.

Ενόψει της σοβαρής έκθεσης των ιδιωτικών και των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε ύποπτα κρούσματα και επιβεβαιωμένα κρούσματα που όπως φαίνεται βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν μαζικά σε αυτά τα μέτρα που θα αφορούν όλους τους οργανισμούς υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς.