(ΠΗΓΗ www.healtheuropa.eu)

Η διαμόρφωση υπηρεσιών υγείας υψηλής αξίας για τους ασθενείς οφείλει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η πρόκληση της εμπέδωσης της σύγχρονης αυτής προσέγγισης με βάση την αξία, στον εξελισσόμενο κλάδο της υγείας;

Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής για την Υγεία του European Institute of Innovation and Technology (EIT), η οποία φιλοξενήθηκε στο Παρίσι, όπου εμπειρογνώμονες από όλες τις επιμέρους δράσεις της καινοτομίας στον Τομέα Υγείας μοιράστηκαν πολύτιμη γνώση στα σημαντικά ζητήματα των σύγχρονων πολιτικών υγείας και αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στη φροντίδα και το επίπεδο περίθαλψης των ασθενών.

Περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες εκπροσωπώντας πολυάριθμα ενδιαφερόμενα μέρη στο ‘’τοπίο καινοτομίας’’ στις υπηρεσίες υγείας συναντήθηκαν για δύο ημέρες για να ανταλλάξουν απόψεις με εμπειρογνώμονες  του χώρου, υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και πρωτοπόρους στο χώρος των τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο Τομέα Υγείας.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω link

Developing high value health services for patients should be the primary objective of nowadays healthcare policies, but to what extent the challenge of value-based approach integration to the evolving health sector can be achieved?

In early December, the European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health Summit was held in Paris, where experts from all sub-sectors of innovation in the Health Sector shared valuable insights on important health policy issues regarding Value Based Care and their impact on patient care and the quality level of care.

More than 1,000 participants representing numerous stakeholders in the ‘innovation landscape’ in health services came together for two days to exchange aspects and interact with experts in the field, decision makers and pioneers in the field of technological developments in the broader Healthcare sector.

Το read more, press here.