Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γνωστή και ως  online εκπαίδευση ή διαδικτυακή μάθηση ή τηλε-κατάρτιση, είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ζουν σε απόσταση από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και διαθέτουν περιορισμένο χρόνο λόγω των εργασιακών τους υποχρεώσεων και του απαιτητικού σύγχρονου τρόπου ζωής. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και δη, εν μέσω της πανδημίας Cοvid-19 όπου καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας έχει αναπτύξει σειρά προγραμμάτων με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ψηφιακό και παρέχεται η πρόσβαση στον εκπαιδευόμενο με την έναρξη του μαθήματος, όπου ο εκπαιδευόμενος προγραμματίζει ατομικά τον ρυθμό εκμάθησης που θα ακολουθήσει.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διευρύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, λόγω της «ευελιξίας του προγραμματισμού» που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και από οιονδήποτε χώρο  το καθιστά προσβάσιμο από μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να μάθουν σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά θέλουν ή έχουν ανάγκη να μάθουν. Έτσι, η διαδικασία της μάθησης βελτιστοποιείται από μόνη της και μεγιστοποιούνται τα κίνητρα και οι μνημονικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα E-learning προγράμματα του Ινστιτούτου:

  • Κάθε πρόγραμμα υλοποιείται με ασύγχρονο τρόπο, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου
  • Κάθε χρήστης συνδέεται με μοναδικό username & password (προσωπικοί κωδικοί) στην πλατφόρμα
  • Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος ανά πάσα στιγμή και στο χρόνο που το επιλέγουν
  • Το δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα διατηρείται συνολικά για 3 μήνες για έκαστο χρήστη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προγράμματος
  • Το περιβάλλον της ασύγχρονης εκπαίδευσης υποστηρίζει την παράθεση διαγραμμάτων, πολυμέσων και την παραπομπή σε συνδέσμους στο διαδίκτυο για την αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών
  • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με βοηθητικά αρχεία σημαντικών πηγών αναφοράς
  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης έκαστου προγράμματος υπολογίζεται κατά μέσο όρο σύμφωνα με το ρυθμό ανάγνωσης και επεξεργασίας του μέσου χρήστη. Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να διακόψει και να επανέλθει σε χρόνο που τον διευκολύνει προκειμένου να συνεχίσει.
  • Το σύστημα παρακολουθεί το ποσοστό ολοκλήρωσης του μαθήματος και υποδεικνύει τις ενότητες που απομένουν για την ολοκλήρωσή του.
  • Μετά την ολοκλήρωση-παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο χρήστης οδηγείται στην ενότητα αξιολόγησης γνώσεων μέσω ηλεκτρονικού διαγωνίσματος. Για να διενεργηθεί η δοκιμασία Αξιολόγησης Γνώσεων, θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος (πατώντας την επιλογή “Ολοκληρώθηκε”).
  • Ο μέγιστος χρόνος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι 60’ και ο ενδεικτικός χρόνος ολοκλήρωσης από τους χρήστες είναι περί τα 30’.
  • Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του τεστ ποσοστό τουλάχιστο 70%, απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου, προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προορίζεται  για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, προβολή, ή μετάδοση για σκοπούς εμπορικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή δημόσιους συνολικά ή οποιουδήποτε τμήματος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian
  • Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες για υποβολή ερωτημάτων στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος μέσω εφαρμογής chat σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει το Ινστιτούτου καθώς και η δυνατότητα live συνεδρίας με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την επίλυση αποριών και τη διάθεση επεξηγήσεων (π.χ. μέσω Zoom)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το πρόγραμμα, η ομάδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου παραμένει στη διάθεσή σας.