Έννοιες και εξελίξεις του ισχύοντος Νομικού Πλαισίου Ιατρικής Ευθύνης και ευθύνης Επαγγελματιών Υγείας

Φόρτωση Εκδηλώσεις

Aσφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς