Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας

Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • This εκδήλωση has passed.

Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας

12 Φεβρουαρίου 2021 @ 08:00 - 17:00

Διάρκεια: 1 ημέρα- 4 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό-Εισαγωγικό

Καμία κοινωνία δεν είναι άτρωτη από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ (WHO, 2019 Health Emergency and Disaster Risk Management Framework) περίπου 190 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα κάθε χρόνο από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, με περισσότερους από 77.000 θανάτους να σημειώνονται παγκοσμίως εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Όμως και το οικονομικό κόστος των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι επίσης συγκλονιστικό. Οι άμεσες οικονομικές απώλειες και ζημιές από καταστροφές που προκλήθηκαν μόνο από φυσικούς κινδύνους το 2019 εκτιμήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη σε 232 δις.$ (UNISDR, 2019, Annual Report).

Ανεξάρτητα από την αρχική τους αιτία,  οι κίνδυνοι και οι απειλές κατά της υγείας δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα ή το επίπεδο οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και της αναπηρίας και μπορούν να καταλήξουν σε εκτεταμένες υγειονομικές κρίσεις (ECDC, 2017 Public health emergency preparedness. Core competencies for EU Member States). Ασκούν μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές δυσλειτουργίες στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών είτε εξαιτίας καταστροφής εγκαταστάσεων και υποδομών είτε λόγω απώλειας προσωπικού υγείας ή ακόμα συχνότερα, εξαιτίας της υπερβολικής επιβάρυνσης του συστήματος και της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 με την ταχύτατη παγκόσμια εξάπλωση και τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, αναγνωρίζουμε ότι οι υγειονομικές κρίσεις μπορούν να κλονίσουν ακόμα και χώρες που διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς ανταπόκρισης και στέρεες βάσεις σε όρους υλικοτεχνικών υποδομών και υγειονομικών  συστημάτων.

Η απάντηση σε αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις, φαίνεται να είναι η προώθηση στρατηγικών για την οικοδόμηση προσαρμοστικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας (adaptive & resilient health systems) και η  ενσωμάτωση πολιτικών υγειονομικής ασφάλειας στα εθνικά σχέδια δράσης, με στόχο την καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας.

Σε αυτό το εισαγωγικό σεμινάριο θα αναλύσουμε, πως μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση της ετοιμότητας των υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε πολλαπλούς κινδύνους και ποικίλες απειλές. Οι συμμετέχοντες επαγγελματίες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην διαχείριση εκτάκτων αναγκών και θα είναι σε θέση να συμβάλλουν εποικοδομητικά  στην προετοιμασία του φορέα τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων μέσα από τον κατάλληλο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Τα επίπεδα ετοιμότητας, τα διαφορετικά είδη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τα διάφορα είδη ασκήσεων προσομοίωσης, είναι ενδεικτικά μερικές από τις ενότητες που θα αναπτυχθούν.

Στόχοι εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Κατανόηση βασικών εννοιών στην Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας
  • Διάκριση των διαφορετικών σταδίων και επιπέδων ετοιμότητας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στις υπηρεσίες υγείας
  • Προσδιορισμός προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρησιακού σχεδιασμού, ετοιμότητας και ανταπόκρισης εκτάκτων αναγκών τομέα υγείας
  • Ανάλυση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Πρότυπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών ανά τύπο απειλής
  • Περιγραφή & Ανάλυση Διαδικασιών Επιχειρησιακής εκπαίδευσης

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Φοιτητές Επιστημών Υγείας (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
  • Στελέχη Υπουργείου Υγείας και λοιπών Εποπτευόμενων Φορέων και Υπηρεσιών Τομέα Υγείας
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε Υπηρεσίες Υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022