Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας

Aσφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς