Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας

Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • This εκδήλωση has passed.

Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας

7 Οκτωβρίου 2020 @ 17:00 - 21:00

| 80€

Διάρκεια: 1 ημέρα- 4 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό-Εισαγωγικό

Εισηγήτρια: κα Τσεκούρα Άννα

Στόχοι εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Κατανόηση βασικών εννοιών στην Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας
  • Διάκριση των διαφορετικών σταδίων και επιπέδων ετοιμότητας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στις υπηρεσίες υγείας
  • Προσδιορισμός προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρησιακού σχεδιασμού, ετοιμότητας και ανταπόκρισης εκτάκτων αναγκών τομέα υγείας
  • Ανάλυση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Πρότυπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών ανά τύπο απειλής
  • Περιγραφή & Ανάλυση Διαδικασιών Επιχειρησιακής εκπαίδευσης

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Φοιτητές Επιστημών Υγείας (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
  • Στελέχη Υπουργείου Υγείας και λοιπών Εποπτευόμενων Φορέων και Υπηρεσιών Τομέα Υγείας
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε Υπηρεσίες Υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μάρτιος - Μάιος 2023