Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Διαχείριση Κρίσεων & Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας

Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • This εκδήλωση has passed.

Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Διαχείριση Κρίσεων & Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας

5 Μαρτίου 2021 @ 08:00 - 17:00

Διάρκεια: 1 ημέρα- 4 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό – Εισαγωγικό

 

Πολλοί ερευνητές αναγνωρίζουν ότι οι καταστάσεις εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας (public health emergencies) είτε συνδέονται με την εξάπλωση ασθενειών είτε με την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τα τεχνολογικά ατυχήματα, την απελευθέρωση χημικών ή βιολογικών παραγόντων ή  άλλες φυσικές καταστροφές,  μπορεί να έχουν σοβαρότατες συνέπειες όχι μόνο στην υγεία των ανθρώπων αλλά στην ευημερία και την ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς πλήττουν την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και διαταράσσουν την πολιτική σταθερότητα και κανονικότητα της ζωής (ενδεικτικά: Keim,2008, Farley and Weisfuse,2011,  Suk,et all.,2014,  Kluge,et all., 2018)

Πρόσφατες μελέτες (WHO 2019), υπολογίζουν τον αριθμό των θανάτων από λοιμώδη νοσήματα σε παγκόσμιο επίπεδο σε 4,3 εκατ. ετησίως με τις αναμενόμενες ετήσιες οικονομικές απώλειες να είναι στα 500 δισ.$ περίπου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για την διαχείριση της επικινδυνότητας, Βρυξέλλες, 2014) μόνο για την δεκαετία 2002-2012, οι φυσικές καταστροφές ήταν η  κύρια αιτία θανάτου για πάνω από 100.000 ανθρώπους ετησίως κατά μέσο όρο, με τις  οικονομικές απώλειες για το ίδιο διάστημα, να υπερβαίνουν τα 100 δισ. €.

Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 με την ταχύτατη παγκόσμια εξάπλωση και τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, η επιδημία του Ebola την διετία 2014-2016, τα περιστατικά  τρομοκρατικών επιθέσεων στην καρδιά της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως π.χ. ο τυφώνας Dorian ή  οι φονικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα μόλις ένα χρόνο πριν, είναι μερικά μόνο, από τα πολλά παραδείγματα, όπου έχουν ασκηθεί σφοδρότατες πιέσεις στους μηχανισμούς ανταπόκρισης εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας σε όλα τα επίπεδα, δοκιμάζοντας σκληρά τα όρια των συστημάτων υγείας.

Παραδείγματα τέτοιων κείμενων αποτελούν ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, η 1082/2013 απόφαση της Ε.Ε. για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, το Πλαίσιο Sendai για την Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών, το Emergency Response Framework του Π.Ο.Υ., το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων κ.α.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Κατανόηση βασικών εννοιών στην Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας
 • Περιγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Περιγραφή και ανάλυση υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών στην διαχείριση κρίσεων τομέα υγείας
 • Περιγραφή και ανάλυση του ρόλου των Διεθνών Οργανισμών και των Θεσμοθετημένων Οργάνων στην διαχείριση οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος
 • Προσδιορισμός προϋποθέσεων ανάπτυξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαδικασιών ανταπόκρισης εκτάκτων αναγκών τομέα υγείας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Στελέχη Υπουργείου Υγείας και λοιπών Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Υγείας
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία
 • Επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε Υπηρεσίες Υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022