Η 72η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) το 2019 ενέκρινε το ψήφισμα WHA 72.6 αναφορικά με την «Παγκόσμια Δράση για την Ασφάλεια Ασθενών 2021–2030». Σε συνέχεια του WHA 72.6 ζήτησε από το Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «να καταρτίσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των ασθενών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στο 74ο WHA που θα λάβει χώρα το Μάιο του 2021’’.

Η «Παγκόσμια Δράση για την Ασφάλεια Ασθενών» περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης εκτελεστικής επιτροπής του ΠΟΥ την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 18 Ιανουρίου 2021, και στην οποία θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου δράσης το οποίο εκπονήθηκε με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο και τέθηκε υπό διαβούλευση στο Διεθνές Δίκτυο Ασφάλειας Ασθενών-GPSN.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας, μέλος του GPSN, θα παρουσιάσει τους άξονες του Σχεδίου Δράσης σε διαδικτυακή παρουσίαση, η οποία θα ανακοινωθεί άμεσα.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Εκτελεστικής Γραμματέας του Ινστιτούτου με τίτλο “Ασφάλεια Ασθενών: ο άγνωστος αλλά κρίσιμος παράγοντας αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των σύγχρονων Συστημάτων Υγείας”, η οποία παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το 2020.