Η πανδημία covid-19 έχει αλλάξει τις συνθήκες εργασίας στα συστήματα υγείας στις περισσότερες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία δοκιμάζονται τα όρια αντοχής των υγειονομικών οργανισμών από πλευράς διάθεσης των απαιτούμενων υλικοτεχνικών πόρων αλλά ακόμη περισσότερο οι αντοχές και οι δυνάμεις των επαγγελματιών υγείας. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται πιεστικότερες ή εξαιρετικά πιεστικές λόγω των διευρυμένων ωραρίων, της ανάθεσης περισσότερων περιστατικών ανά άτομο, της έλλειψης μέσων ατομικής προστασίας κλπ.

Η πίεση που ασκείται στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσης και η επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας είναι σωματική αλλά και ψυχική. Και οι δύο  αυτές διαστάσεις είναι εξίσου σημαντικές και αλληλεπιδρούν προκαλώντας σοβαρά ζητήματα στο άτομο.

Αντίστοιχα, η φροντίδα της ψυχική και της σωματική μας υγεία κατά τη διαχείριση της κρίσης είναι αλληλοβοηθητική με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική μας ισορροπία.

Όπως έχει πολύ επιτυχημένα ειπωθεί, η διαχείριση της παρούσας κρίσης μοιάζει περισσότερο με Μαραθώνιο, παρά με αγώνα δρόμου μερικών εκατοντάδων μέτρων.  Για το λόγο αυτό οι πρακτικές και οι τεχνικές που θα χρειαστούμε για να μην απορρυθμιστεί η εσωτερική μας «ομοιόσταση» προσομοιάζουν με εκείνες που αναπτύσσουμε σε έναν Μαραθώνιο. Στο Μαραθώνιο χρειαζόμαστε περισσότερο αντοχή και λιγότερο ένταση και ταχύτητα.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, με την συνδρομή των εθελοντών, έχει δημιουργήσει ΟΔΗΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. Για να τον κατεβάσετε, παρακαλώ πατήστε εδώ. Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο έχει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο την δωρεάν ψυχολογική στήριξη των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής (γιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων υπηρεσιών υγείας, διασωστών, βοηθητικού προσωπικού), για την ασφαλή σύνδεση και επικοινωνία τους με ειδικούς ψυχικής υγείας (περισσότερα στο www.eiqsh.eu).