Η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει την περίοδο αυτή η παγκόσμια κοινότητα διαφαίνεται πως φέρει πολλαπλές επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες και τα συστήματα υγείας. Η απειλή της ανθρώπινης ζωής είναι μαζική, απρόβλεπτη και δοκιμάζει τις αντοχές των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, των υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματιών που εργάζονται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στηρίζοντας έμπρακτα τη συνολική προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας και των συνεπειών της, παρείχε ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία HELP-DESK για την ψυχολογική υποστήριξη των ιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων των διαγνωστικών τμημάτων, βοηθών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, και όλων, όσοι πλαισιώνουν τις υπηρεσίες υγείας και μάχονται για τη διαχείριση της πανδημίας, μέχρι το τέλος του 2021.

Οι επαγγελματίες υγείας είχαν τη δυνατότητα να απευθυθούν σε ειδικούς ψυχολόγους και επιστήμονες οι οποίοι κάλυψαν την ηλεκτρονική υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε συνεχόμενο ωράριο. Η επικοινωνία γινόταν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και έχει σα στόχο την προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη και την ενίσχυση του εξυπηρετούμενου επαγγελματία προκειμένου να αντιμετωπίσει με ισορροπία, σθένος, ψυχραιμία αλλά και προσφορά τις καθημερινές προκλήσεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον, λόγω της πανδημίας.

Όσοι επιθυμούσαν να απευθυνθούν στο HELP-DESK ,απλά εισέρχονταν στην κεντρική σελίδα και εκκινούσαν συνομιλία στο κάτω αριστερά εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη:

Παρακαλείσθε να δηλώνετε όνομα χρήστη (ή ψευδώνυμο) και το χώρο εργασίας σας στα σχετικά πεδία πριν κάνετε αποστολή αιτήματος. Λαμβάνετε άμεσα απάντηση από τον αρμόδιο συνεργάτη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία αυτό γίνεται μόνο κατόπιν δικού σας αιτήματος και μόνο στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα σας διαθέσει ο ειδικός συνεργάτης μας.

Δεν παρέχονται απαντήσεις επί επιστημονικών ιατρονοσηλευτικών/ διαγνωστικών θεμάτων από την υπηρεσία HELP-DESK.

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή IASC (Interagency Standing Committee) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Μαρτίου 2020, και οι οποίες επικοινωνούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προς εφαρμογή, οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν έγκαιρα μέσα από μια πυραμίδα παρεμβάσεων με την ενσωμάτωση μηχανισμών που θα στηρίξουν τον πολίτη και τους επαγγελματίες υγείας, συντονισμένα και με αποτελεσματικότητα.

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής βιώνουν σοβαρούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως προκύπτει και από τον οδηγό του IASC, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και κρισιμότητας της κατάστασης, καθώς, και των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του έργου τους, εν μέσω αυτής της έκτακτης πραγματικότητας.

  1. Φυσική καταπόνηση από τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού – συμμόρφωση με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας που φέρνουν τον εργαζόμενο αντιμέτωπο με την άμεση επίγνωση και αναγνώριση ενός σοβαρού κινδύνου
  2. Υψηλότερες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των μακρών ωρών εργασίας, της αύξησης του αριθμού των ασθενών και ων απαιτήσεων για διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές, για τη διαχείριση της νόσου COVID-19
  3. Αυστηρές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την πρόληψη του αυθορμητισμού – περιορισμός της επαγγελματικής αυτενέργειας και αυτονομίας
  4. Φυσική απομόνωση που καθιστά δύσκολη την παροχή φροντίδας με αμεσότητα στον ασθενή- δημιουργία απόστασης μεταξύ θεραπευτικής ομάδας- ασθενών
  5. Ζητήματα ηθικής στην περίπτωση ανάγκης για προτεραιοποίηση στη διαχείριση περιστατικών σε περιβάλλον με ελλιπή εξοπλισμό και θεραπευτικά μέσα
  6. Αγωνία, ηθικά διλήμματα και φόβος στην περίπτωση ελλείψεων Μέσων Ατομικής Προστασίας
  7. Συνεχής συνειδητοποίηση και επαγρύπνηση απέναντι στην απειλή για την ανθρώπινη ζωή
  8. Ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για τα περιστατικά που έχουν μολυνθεί από τον COVID-19
  9. Ο φόβος μετάδοσης της νόσου στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα της καθημερινής επαφής με αυτήν
  10. Μειωμένη ικανότητα χρήσης κοινωνικής υποστήριξης λόγω έντονων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας

Ευχαριστούμε θερμά όσους εθελοντές πλαισίωσαν τη συγκεκριμένη δράση!

Είμαι μαζί, είμαστε δίπλα στους Επαγγελματίες Υγείας.