Τα συστήματα υγείας συνεχίζουν να προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID-19. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ωστόσο, η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει τις ανάγκες του πληθυσμού ανεξαρτήτως εάν νοσούν ή όχι από τον ιό Sars-Cov2.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης- ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development– OECD) στην τελευταία έκθεση του «Strengthening the frontline: How primary health care helps health systems adapt during the COVID-19 pandemic», αναφέρει τρόπους ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την πιο αποτελεσματική ανταπόκριση των συστημάτων υγείας  στη νέα πραγματικότητα της COVID-19.

Η πανδημία COVID-19 έχει βλάψει σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και κοινωνικά τις ζωές των ανθρώπων και ασκεί, εδώ και ένα χρόνο, τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας.

Ιδιαίτερα, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν μια «διπλή απειλή»: όχι μόνο είναι πιο ευάλωτοι σε πιθανές επιπλοκές και στο θάνατο από COVID-19, αλλά επηρεάζονται αρνητικά στις συνήθεις ρουτίνες φροντίδας τους.

Διαγνωστικές εξετάσεις παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών,  συνεδρίες χημειοθεραπείας και τακτικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία έχουν μειωθεί εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν εν μέσω πανδημίας.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο σχεδιασμός και οι  πολιτικές των συστημάτων υγείας δεν μπορεί απλώς να επικεντρώνονται στον «ιό και στο νοσοκομείο».

Η κρίση της COVID-19 καταδεικνύει τη σημασία της τοποθέτησης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στον πυρήνα των συστημάτων υγείας, τόσο για τη διαχείριση της απροσδόκητης αύξησης της ζήτησης στις υπηρεσίες υγείας αλλά και προκειμένου για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας για όλους.

Αντιμέτωπες με την πανδημία, πολλές χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ έχουν ενισχύσει την πρώτη γραμμή και την πρωτοβάθμια περίθαλψη με τους εξής τρόπους:

  • Αναδιοργάνωση της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με τη δημιουργία δικτύων παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα (πχ. Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία ​​ή Ηνωμένο Βασίλειο). Η επέκταση των προγραμμάτων κατ’ οίκον φροντίδας έχει, επίσης, βελτιώσει την πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μειώνοντας την πίεση στα νοσοκομεία (πχ. Καναδάς, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες).
  • Αναδιάταξη αρμοδιοτήτων και ευθυνών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ώστε, για παράδειγμα, οι φαρμακοποιοί να επεκτείνουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων που χορηγούνται σε χρόνια νοσήματα (πχ. Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες). Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας δεν έχουν κινητοποιηθεί σε επίπεδο κοινότητας όσο θα μπορούσαν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
  • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων (ψηφιοποίηση υπηρεσιών Υγείας και υπηρεσίες τηλεϊατρικής), με εφαρμογή νέας νομοθεσίας (πχ. Εσθονία, Πολωνία), σχεδιασμό νέων εφαρμογών τηλεϊατρικής, τηλε-παρακολούθησης ασθενών (πχ. Καναδάς, Σλοβακία) που υποστηρίζονται μέσα από νέες οδηγίες και κανονισμούς (π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, Ιαπωνία).
  • Επιπρόσθετες πληρωμές για φορείς παροχής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν υψηλό φόρτο εργασίας και κινδύνους λόγω της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλε-συμβουλευτικής ή κατ’ οίκον φροντίδας (πχ. Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία) ή για την υιοθέτηση πρόσθετων υγιεινής και ασφάλειας, ως απάντηση στην πανδημία (πχ. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο).
  • Τέλος, η ενεργητικότερη συμμετοχή των ασθενών στη φροντίδαμπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η φωνή του ασθενούς πρέπει να ακουστεί.

Οι καινοτομίες που εισήχθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να διατηρηθούν για τη δημιουργία συστημάτων υγείας πιο ανθεκτικά σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, και ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού και το αυξανόμενο βάρος των χρόνιων παθήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ