Ο Δημοσθένης Κωστούλας γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και, αφού αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο ANATOLIA, φοίτησε στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο University of Reading UK (MSc in International Business and Finance). Την διετία 2013-2015 επέκτεινε περεταίρω τις σπουδές του, λαμβάνοντας τον τίτλο Master of Business Administration από το The University of Winchester UK και το ICBS Business College.

Έμπειρο στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού τομέα (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), με ενασχόληση και εξειδίκευση στην Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας (QMS Auditor – Lead Auditor ΙSO 9001:2015 – IRCA Certified), στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Certified Data Protection Officer), στο  Risk Management, καθώς και στα πεδία Reporting / Budgeting / Planning.

Από το 2011 εργάζεται ως Quality Manager / DPO στην Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, ενώ από τις αρχές 2018, ως GDPR Expert, υποστηρίζει συμβουλευτικά Κλινικές & Διαγνωστικά Εργαστήρια ως προς την συμμόρφωση τους με τον GDPR (+ ανάληψη ρόλου DPO), έχοντας παράλληλα εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.700 υπαλλήλους σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Όμιλος Euromedica Β. Ελλάδα).

Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Η Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – Πρακτικά Ζητήματα – Υποδείγματα” (Ιανουάριος 2020, Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ), ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί:

– μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του European Association of Data Protection Professionals (EADPP) και, ταυτόχρονα, επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων του παραρτήματος,
– μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Επαγγελματιών Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO Network) και
– μέλος του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Β.Ελλάδος (ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ Β.Ελλάδος).