Ο Ιωάννης Μωύσογλου είναι Νοσηλευτής, Αν. Προϊστάμενος της Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει 12 έτη στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 4 έτη στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Λαμίας. Επίσης, πριν τη μετακίνηση του στην Πνευμονολογική Κλινική, εργάστηκε ως Υπεύθυνος του Τμήματος COVID-19 του Νοσοκομείου.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, όπου παράλληλα έλαβε και εξειδίκευση στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Στη Διδακτορική του διατριβή, που εκπόνησε στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διερεύνησε τη σχέση νοσηλευτικής στελέχωσης και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το CQI – IRCA ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για το πρότυπο ISO 9001:2015.

Στη διάρκεια της θητείας του στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, συνέβαλε στην πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 των τμημάτων της Αιμοδοσίας και του Φαρμακείου, συνέγραψε διαδικασίες και κανονισμούς στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Παράλληλα προώθησε τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλου του προσωπικού μέσω ενδονοσοκομειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ, Πανεπιστήμια).

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, το εργασιακό περιβάλλον και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Μέσα από τη συμμετοχή του στην Επιστημονική Ομάδα του Ινστιτούτου, επιθυμεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στις συνεργαζόμενες υπηρεσίες υγείας, μέσα από τη δημιουργία της αντίστοιχης κουλτούρας του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών.