Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχο την θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά  πραγματοποιεί δραστηριότητες αναφορικά με την προαγωγή επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Διοίκησης υπηρεσιών Υγείας και Ιατρικής Τεχνολογίας, τομείς ως εκ τούτου συναφείς με το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.